Produktion

PK:s Mekaniska AB PK:s Mekaniska AB


Hos PK:s Mekaniska kan Ni beställa detaljer eller konstruktioner som tillverkas med:
  • Svetsning
  • Skärande bearbetning
  • CNC-svarvning
  • Fleroperationsmaskiner
  • Gasskärning
  • Montering